Stichting MaBāS heeft tot doelstelling het bevorderen van de beleving van het Jodendom.

Een van de methoden waarmee Stichting MaBāS die doelstelling tracht te verwezenlijken is de uitgave van Joodse boeken.
Deze kunt u vinden in onze boeksjop.

Stichting MaBāS levert haar verdere diensten uitsluitend aan de Open Joodse Gemeente Klal Israël en diens leden.

rabbijn Issachār Tal