i.s.m. de Open Joodse Gemeente Klal Israël te Delft

websiteHome

Missie

Contact

Schneerson Blog

Schneerson Publishing

Liturgie OJG Klal Israël

Tfielíen

Missie onder Joden


Stichting MaBáS onleent haar naam aan het lied 'Májiem be sassón' (Water in vreugde):


In vreugde zullen wij water putten, uit de bron van Mozes.
In vreugde zullen wij Hem dienen, zonder bit of muilkorf.
Rond de tiesj zullen wij ons scharen, maar gedekt zal hij niet zijn.
Kom jidden, hef met mij het glas: drink met mij van de zoete wijn!

Die Toire is ons dagelijks brood, de Talmoed het beleg;
Als ik over sleur zal klagen, negeer dan wat ik zeg.
Wij hebben eeuwenlang die Toire gedragen, van dorp naar dorp, van land naar land,
Uitgerold nu om ons heen: daarbuiten, pas op, dat is de Andere Kant.

In vreugde zullen wij water putten, uit de bron van Mozes.
In vreugde zullen wij Hem dienen, zonder bit of muilkorf.
Rond de tiesj zullen wij ons scharen, maar gedekt zal hij niet zijn.
Kom jidden, hef met mij het glas: drink met mij van de zoete wijn.

Kom jidden, hef met mij het glas: drink met mij van de zoete wijn.Pieróesj ha sjier - uitleg van het lied:
Water is wat ons lichaam in stand houdt, de Torá laaft onze ziel. In vreugde zullen wij onze dorst lessen aan de Torá van Mozes.
De Eeuwige heerser der wereld zullen wij in vreugde dienen, in vrijheid en zonder enige belemmering.
Rond de studietafel zullen wij zitten, maar die zal niet gedekt zijn:
wij zullen de wetscodex niet bestuderen (niet de Sjoelchán Aróech - de Gedekte Tafel),
maar in elke generatie opnieuw de Torá bestuderen en de Talmóed raadplegen, en daarop ons leven inrichten.
Kom broeders, aan de slag: leer samen met mij en geniet ook!

De Torá houdt ons in leven, de Talmóed ondersteunt ons bij de studie.
Mocht ik ooit iets anders willen leren: ik zal vanzelf tot inkeer komen.
Sinds de Openbaring is de Torá in ons hart, waar wij ook gingen.
De Torá beschermt ons en houdt ons samen, daarbuiten loert het kwaad.